Regulamin

Witamy Państwa serdecznie w naszym obiekcie i życzymy miłego pobytu.

Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszym gościom.

 1. Po przybyciu prosimy Państwa o niezwłoczne zgłoszenie się do recepcji w celu dopełnienia obowiązku meldunkowego oraz uregulowania należności za pobyt.
 2. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11.00 dnia następnego.
 3. Za przedłużenie pobytu przez gościa w godz. 11.00-20.00 dolicza się do rachunku należność za pół doby hotelowej, za przedłużenie pobytu ponad godz.20.00- za całą dobę. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić do godz. 10.00. Przedłużeń dokonuje się w miarę istniejących możliwości.
 4. W przypadku nie wykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
 5. Obiekt Villa Roma zobowiązany jest:
  • zapewnić warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz tajemnicy informacji o przebywających w nim gościach,
  • bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w pensjonacie.
 6. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy również łazienek). Palenie dozwolone jest na zewnątrz budynku.
 7. W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich. Obuwie oraz sprzęt narciarski należy przechowywać w narciarni.
 8. W pensjonacie należy zachować ciszę od godz. 22.00 do godz. 7.00.
 9. Osoby nie zameldowane w pensjonacie, mogą w nim przebywać wyłącznie za wcześniejszą zgodą właścicieli, nie dłużej jednak niż do godz. 22.00.
 10. Gość pensjonatu nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.
 11. Zachowanie osób korzystających z usług pensjonatu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Obiekt ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 12. Villa Roma nie przyjmuje gości ze zwierzętami domowymi.
 13. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia tych pomieszczeń. Niedozwolone jest również używanie ognia otwartego.
 15. Gość pensjonatu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić właścicieli pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 16. Villa Roma zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku drastycznego naruszenia zasad regulaminu przez gości.